KGZ Ptuj X
GO

 

 

 

 

 

 

PRP 2014 - 2020

Sofinanciranje aktivnosti KGZS Zavoda Ptuj iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja aktivnosti, ki so sofinancirane iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Iz tega vira se sofinancirajo: izdelava programov dobrobiti živali, aktivnosti predhodnega usposabljanja in obveznega usposabljanja pri izvajanju ukrepa kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP), aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepe ekološko kmetovanje, aktivnosti usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali, aktivnosti izdelave programa aktivnosti, aktivnosti izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja in aktivnosti izdelave kataloga stroškov. Izvajane investicij v opremo na zavodu iz razpisov Programa razvoja podeželja. 

2023

 

2022

2021

 

 

2020

 

2019

2018

2017

> Ukrep kmetijsko okoljska podnebna plačila 2017

> Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali 2017

> Usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali

> Redno usposabljanje kmetov za potrebe izvajanja ukrepa kmetijsko okoljska podnebna plačila

> Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za leti 2015 in 2016

> Izdelava programov aktivnosti za leti 2016 in 2017

> Izdelava programov aktivnosti za leto 2015

> Svetovanje za namen priprave programov za dobrobit živali

> Izdelava kataloga stroškov

Koledar izobraževanj