KGZ Ptuj X
GO

Analiza tal

 

Opravljamo osnovno analizo vzorcev tal po AL metodi:

  • kislost zemlje (pH),
  • K2O (mg/100g tal),
  • P2O5 (mg/100g tal),
  • MgO (mg/100g tal),
  • organska snov ali humus (%),​​ 
  • celokupni ogljik (TOC) in celokupni dušik (TN),
  • nitratni dušik (kg/ha).

Vzorec vam lahko analiziramo samo na določene komponente, npr. pH, humus…

Dobljene vrednosti so uporabne za izračun potreb po dognojevanju za vinograde, njive, travnike in sadovnjake.

 

Analizator Elementar Unicube za določanje TOC in TN.


 

Pomembno je pravilno vzorčenje tal:

  • v sadovnjakih in vinogradih vzamemo dva vzorca na različnih globinah in sicer na 0-20 cm in 20-40 cm ali en vzorec globine 0-30 cm
  • na travnikih vzorčimo na globini od 0-6 cm
  • na njivah pa na globini od 0-25 cm

Podrobnejša navodila za vzročenje in nasvete lahko dobite pri naši Kmetijski svetovalni službi. Vzorec zemlje, ki ga naj bo približno 0,5 kg, dajte v plastično vrečko, ga dobro zaprite in ga opremite s podatki lastnika, kulturo in globino vzorčenja.

 

Vzorčenje za analizo nitratnega dušika

Vzorčimo do globine 30 cm in sicer na čim več mestih, da pokrijemo celotno površino, dobro premešamo in 0,5 kg vzorca takoj zapakiramo v vrečko in ohladimo. Vzorec je potrebno dostaviti v hladilni torbi, da se med prevozom ne segreje. Ob analizi dobite tudi nasvet za dognojevanje z izbranim dušikovim gnojilom.


Obrazec za oddajo vzorcev tal 

 

Obrazec za odddajo vzorcev tal - Prevzem na terenu