KGZ Ptuj X
GO
O nas   ●   VAOS d.o.o.

VAOS Ptuj d.o.o.

VAOS Ptuj d.o.o. je bil v skladu z določili Zakona o veterinarstvu z dne 30.4.2001 ustanovljen kot gospodarska družba z namenom zagotavljanja izvajanja dejavnosti, katere je v preteklosti izvajalo Osemenjevalno središče KGZS Zavoda Ptuj. Omenjeni zakon namreč v 62. členu predpisuje, da je za izvajanje dejavnosti, katero opravljamo potrebno upoštevati predpise o gospodarskih družbah. S tem namenom je KGZS Zavod Ptuj dne 5.6.2014 ustanovil gospodarsko družbo VAOS Ptuj d.o.o., v kateri ima 100% lastniški delež. Na podlagi izpolnjevanja prostorskih, kadrovskih in ostalih pogojev družbi VAOS Ptuj d.o.o., je dne 05.11.2014 Veterinarska zbornica Slovenije, z verifikacijsko odločbo št.UT-139/141015, verificirala organizacijsko obliko veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču. Verifikacija je predstavljala pogoj za pridobitev Koncesije za izvajanje javne veterinarske službe, s strani MKGP, brez katere Osemenjevalno središče Ptuj ne bi moglo delovati. Le ta je bila družbi VAOS Ptuj d.o.o. podeljena dne 05.12.2014 s Pogodbo o izvajanju javne veterinarske službe št. 2312-09-000002-134 in velja 10 let.

Dejavnosti družbe VAOS Ptuj d.o.o. so:

  • Kontrola in izvedba odvzema semena,
  • Kontrola in izvedba laboratorijske obdelave semena,
  • Kontrola in izvedba prometa semena,
  • Kontrola in izvedba izvajanja DDD,
  • Kontrola izvedbe postopkov v zvezi z zagotavljanjem dobrobiti živali,
  • Vodenje evidenc
  • Nabava zdravil

 

Osebna izkaznica

Dejavnosti izvaja družba VAOS Ptuj d.o.o. izključno za KGZS Zavod Ptuj, s katerim ima sklenjene pogodbe o izvajanju storitev.

Ime: Veterinarska ambulanta v osemenjevalnem središču Ptuj d.o.o.

Skrajšano ime: VAOS Ptuj d.o.o.

Naslov: Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

Matična številka: 6628389000

Davčna številka: SI42989833

Registrska številka: 5442101415

Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

Glavna dejavnost: 75.000 Veterinarstvo

Direktor: Gregor Plevnik, dr.vet.med.

Kontakt: 02 749 36 13, 041 316 515, gregor.plevnik@kgz-ptuj.si

Ustanovitelj: KGZS Zavod Ptuj – 100% delež

Datum ustanovitve: 5.6.2014

TRR: SI56 0420 2000 2386 040