KGZ Ptuj X
GO

Knjigovodstvo FADN

FADN je mreža knjigovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. To je metodologija, po kateri se zbirajo podatki o dohodkovnem stanju in uspešnosti poslovanja kmetijskih gospodarstev v vseh državah Evropske Unije.

Podatkovna zbirka omogoča primerjavo podobnih kmetijskih gospodarstev v različnih državah EU, različne sektorske analize in napovedi stanja, ki ga bodo povzročili posamezni ukrepi kmetijske politike.

Za posamezno kmetijsko gospodarstvo je FADN knjigovodstvo pomembno, saj se lahko s temi rezultati ugotavlja gospodarjenje na svoji kmetiji, hkrati pa se primerja poslovanje svoje kmetije s kmetijami istega tipa in istega ekonomskega razreda.

Pri nas obdelujemo podatke za vzorčne kmetije (vzorčniki), ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu in kmetije (obvezniki), ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja.

Za obveznike nudimo

  • Celotno obdelavo podatkov, ki zajema vnos posredovanih podatkov, izdelavo popisnih listov, odpravljanje napak ter posredovanje obdelave v spletno aplikacijo na MKGP.
  • Najem spletne aplikacije s katero si kmetija sama mesečno vnaša in na koncu tudi obdela podatke. Aplikacija zajema številne kontrole in vas hkrati vseskozi opozarja na pomanjkljivosti in nepravilnosti pri samem vnosu podatkov.

Več o spletni aplikaciji si lahko preberete na povezavi.

Splošna navodila za uporabo aplikacije FADN

Splošna navodila za uporabo aplikacije FADN posnetek

Posnetek je nastal v okviru JN štev.430-153/2023  »Izobraževanje poročevalskih FADN kmetij o vnosu podatkov v aplikacijo FADN – evidence in njeni večji uporabi«

 

Strokovne informacije o vodenju knjigovodstva FADN

T: 02 749 36 46 ali 02 749 36 49

M: 041 363 544

> Vsi kontakti oddelka za računovodstvo