KGZ Ptuj X
GO

Laboratorij za mleko

Laboratorij za mleko deluje kot del oddelka laboratorij od decembra 2014. V laboratoriju opravljamo analize za potrebe oddelka za živinorejo, za potrebe odkupovalcev mleka in za individualne stranke.

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med med 8:00 in 13:30 uro.

Sprejem vzorcev za zaviralne snovi:

Od ponedeljka do petka med 8:00 in 12:00 uro.


E: lab.mleko@kgz-ptuj.si
T: 02 749 36 18

V laboratoriju izvajamo naslednje analize:

 • Milkoscan (proizvajalca Foss), po standardu ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013): maščobe, beljakovine, laktoza, suha snov, zmrziščna točka, urea, BHB in aceton.
 • Fossomatic (proizvajalca Foss), po standardu ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006): somatske celice in diferencialno štetje somatskih celic.
 • BaktoScan (proizvajalca Foss), interna metoda DP4030, IZDAJA 6: skupno število mikroorganizmov.
 • Krioskop (proizvajalca Advenced Instruments): določitev zmrziščne točke.
 • Zaviralne snovi: določitev zaviralnih snovi, ki so občutljive na vse β-laktamske antibiotike.
 • Brejost v mleku (DG Lait/Milk ELISA).
 

 
 

NAVODILO ZA PRIPRAVO, HRANJENJE IN PREVOZ VZORCEV

   SPLOŠNO

Navodilo opisuje ravnanje in pogoje ustreznosti za vzorce mleka. Stranka ob oddaji vzorca podpiše obrazec MLAB2003. V primeru, da vzorec ne ustreza pogojem za analizo, lahko laboratorij zavrne vzorec, ki ga je prinesla stranka.

Kriteriji za zavrnitev vzorca

Laboratorij lahko prinesen vzorec zavrne, če je:

- kisel,

- nakisan,

- so v vzorcu vidni delci,

- neprimerno konzerviran (z bronopolom) za analizo SŠMO,

- je vzorca premalo za analizo.

Nepravilnosti pri odvzemu vzorcev neposredno vplivajo na rezultate analiz, zato je pomembno, da laboratorij prejme vzorce, ki so reprezentativni.

 

 STEKLENIČKE ZA VZORČENJE, KOLIČINA VZORCA IN OZNAČEVANJE

Stekleničke morajo biti čiste in suhe ter brez vidnih poškodb. Stranka dobi stekleničke in zamaške v laboratoriju za mleko. V primeru, da potrebuje stekleničko za mikroorganizme, mora na to opozoriti zaposlene, da mu dajo sterilno stekleničko. Če stranka nima sterilne stekleničke lahko embalažo za vzorec prekuha na 100°C ali razkuži z etanolom in uporabi za vzorec za mikroorganizme.

Količina odvzetega vzorca mora biti najmanj 30ml (1/2 plastenke), optimalna količina je 70-75% volumna stekleničke. Steklenička nikoli ne sme biti do vrha polna, saj se v tem primeru na pokrovček prilepi maščoba, hkrati pa lahko povzroča težave z mešanjem.

Vsak vzorec, ki prispe v laboratorij mora biti nedvoumno označen (npr.: ime, številka krave).

Po odvzemu vzorca je potrebno stekleničko dobro zapreti, da med transportom ne pride do izgube vzorca.

Z odkupovalci mleka imamo dogovor, da Bartec stekleničke mi očistimo, posušimo in vrnemo stranki. Ostale stekleničke (sterilne in nesterilne) pa naročimo pri zunanjemu ponudniku, s katerim imamo pogodbo. Ko stranki zmanjka stekleničk, nam to sporoči, in jih v najkrajšem možnem času predamo stranki oz., če niso na zalogi, naročimo.

 HRANJENJE VZORCEV

Vzorce je pred transportom do laboratorija potrebno hraniti v hladnem prostoru. Vzorci, ki prispejo v laboratorij morajo biti čim bolj sveži.

 • Za analizo somatskih celic:

Nekonzerviran vzorec mora biti ob transportu v laboratorij obvezno hlajen na temperaturo med 0 in 6°C. Vzorec ne sme biti zamrznjen. Vzorec konzerviran z bronopolom mora imeti ob vstopu v laboratorij temperaturo med 2 in 12°C. Na taki temperaturi se lahko hrani 6 dni. Vzorec konzerviran z natrijevim azidom mora imeti temperaturo ob vstopu v laboratorij med 2 in 10°C. Na taki temperaturi se lahko hrani 72 ur (3 dni).

 • Za analizo: maščob, laktoze, beljakovin, uree, zmrziščne točke, zaviralnih snovi

 Nekonzerviran in konzerviran vzorec mora biti ob transportu v laboratorij hlajen na temperaturo med 2 in 6°C. Konzerviran se lahko hrani 14 dni od odvzema. Za določitev zmrziščne točke in zaviralnih snovi mora biti vzorec nekonzerviran.

 • Za analizo skupnega števila mikroorganizmov

 Vzorec mora biti nekonzerviran. Do transporta v laboratorij se lahko zamrzne in hrani do enega tedna. Če ni zamrznjen mora biti hlajen na temperaturo 0-4°C in še svež prinesen v laboratorij.

 • Zaviralne snovi

 Vzorec mora biti hlajen na temperaturo 2-6°C ali zamrznjen in nekonzerviran.
  

   PREVOZ VZORCEV

Med prevozom vzorcev mora stranka zagotoviti, da so vzorci zaščiteni pred direktno sončno svetlobo, niso izpostavljeni močnim vonjavam in primerno hlajeni (točka 4). Vzorec naj prispe v laboratorij čim prej oz. priporočljivo je v času 24 ur od odvzema vzorca. Ko stranka vzorce prinese v laboratorij, jih mora prevzeti eden od zaposlenih. V primeru, da ni v laboratoriju nikogar, se laboratorij zaklene. V takem primeru na vrata napišemo, da je laboratorij zaprt.

 

 Medlaboratorijske primerjave

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizirata laboratorija:

- Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

- Muva-Kempten: Ignaz‐Kiechle Straße 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija

- Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet; Zavod za mljekarstvo; Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne proizvode, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvaška.

 Kalibracijo Milkoscana in preverjanje Fossomatica izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce dobimo iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike. Redni servisi se izvajajo na Milkoscanu in Fossomatiku na šest mesecev, na Baktoscanu pa enkrat na leto. Enkrat na leto se v sklopu servisa izvaja kvantifikacija aparatov, kjer serviser s posebnimi testi preveri delovanje aparatov. Servise izvajajo pooblaščeni serviserji Labtim d.o.o. in Labena d.o.o.

Na vsakih 60 vzorcev izvedemo meritve pilotskega vzorca.

Akreditacija

Laboratorij za analize mleka KGZS Zavoda Ptuj je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-104 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Te metode preskušanja so: maščobe, beljakovine laktoza po ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013), skupno število mikroorganizmov interna metoda (DP4030, izdaja 6) in somatske celice po ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006).

Analize opravljajo:

 • Sara Rihtar (mag.inž.kem.teh.),
 • Tanja Kuharič (kmetijski tehnik),
 • Petra Butolen (inž.kmet.),
 • Darja Simonič (živilski tehnik) in
 • Marija Kostanjevec (kmetijski tehnik).