KGZ Ptuj X
GO

Laboratorij za mleko

Laboratorij za mleko deluje kot del oddelka laboratorij od decembra 2014. V laboratoriju opravljamo analize za potrebe oddelka za živinorejo, za potrebe odkupovalcev mleka in za individualne stranke.

Sprejem vzorcev:

Od ponedeljka do petka med 7:00 in 13:00 uro.

Sprejem vzorcev za zaviralne snovi:

Od ponedeljka do petka med 7:00 in 11:00 uro.


E: lab.mleko@kgz-ptuj.si
T: 02 749 36 18

V laboratoriju izvajamo naslednje analize:

 • Milkoscan (proizvajalca Foss), po standardu ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013): maščobe, beljakovine, laktoza, suha snov, zmrziščna točka, urea, BHB in aceton.
 • Fossomatic (proizvajalca Foss), po standardu ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006): somatske celice in diferencialno štetje somatskih celic.
 • BaktoScan (proizvajalca Foss), interna metoda DP4030, IZDAJA 6: skupno število mikroorganizmov.
 • Krioskop (proizvajalca Advenced Instruments): določitev zmrziščne točke.
 • Zaviralne snovi: določitev zaviralnih snovi, ki so občutljive na vse β-laktamske antibiotike.
 • Brejost v mleku (DG Lait/Milk ELISA).

Stranka ob oddaji vzorca podpiše obrazec MLAB2003. V primeru, da vzorec ne ustreza pogojem za analizo, lahko laboratorij zavrne vzorec, ki ga je prinesla stranka.

 

Kriteriji za zavrnitev vzorca

Laboratorij lahko prinesen vzorec zavrne, če je:

- kisel,

- nakisan,

- so v vzorcu vidni delci,

- neprimerno konzerviran (z bronopolom) za analizo SŠMO,

- je vzorca premalo za analizo.

Nepravilnosti pri odvzemu vzorcev neposredno vplivajo na rezultate analiz, zato je pomembno, da laboratorij prejme vzorce, ki so reprezentativni.

 

 HRANJENJE VZORCEV

Vzorce je pred transportom do laboratorija potrebno hraniti v hladnem prostoru. Vzorci, ki prispejo v laboratorij morajo biti čim bolj sveži.

  

   PREVOZ VZORCEV

Med prevozom vzorcev mora stranka zagotoviti, da so vzorci zaščiteni pred direktno sončno svetlobo, niso izpostavljeni močnim vonjavam in primerno hlajeni (točka 4). Vzorec naj prispe v laboratorij čim prej oz. priporočljivo je v času 24 ur od odvzema vzorca. Ko stranka vzorce prinese v laboratorij, jih mora prevzeti eden od zaposlenih. V primeru, da ni v laboratoriju nikogar, se laboratorij zaklene. V takem primeru na vrata napišemo, da je laboratorij zaprt.

 

 Medlaboratorijske primerjave

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijskih primerjavah, ki jih organizirata laboratorija:

- Inštitut za mlekarstvo in probiotike, Groblje 3, Domžale

- Muva-Kempten: Ignaz‐Kiechle Straße 20, 87437 Kempten/Allgäu, Nemčija

- Sveučilište u Zagrebu; Agronomski fakultet; Zavod za mljekarstvo; Referentni laboratorij
za mlijeko i mliječne proizvode, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb, Hrvaška.

 Kalibracijo Milkoscana in preverjanje Fossomatica izvajamo enkrat na mesec. Referenčne vzorce dobimo iz Inštituta za mlekarstvo in probiotike. Redni servisi se izvajajo na Milkoscanu in Fossomatiku na šest mesecev, na Baktoscanu pa enkrat na leto. Enkrat na leto se v sklopu servisa izvaja kvantifikacija aparatov, kjer serviser s posebnimi testi preveri delovanje aparatov. Servise izvajajo pooblaščeni serviserji Labtim d.o.o. in Labena d.o.o.

Na vsakih 60 vzorcev izvedemo meritve pilotskega vzorca.

Akreditacija

Laboratorij za analize mleka KGZS Zavoda Ptuj je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-104 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025). Te metode preskušanja so: maščobe, beljakovine laktoza po ISO 9622: 2013 (IDF 141: 2013), skupno število mikroorganizmov interna metoda (DP4030, izdaja 6) in somatske celice po ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006).

Analize opravljajo:

 • Sara Rihtar (mag.inž.kem.teh.),
 • Tanja Kuharič (kmetijski tehnik),
 • Petra Butolen (inž.kmet.),
 • Darja Simonič (živilski tehnik) in
 • Marija Kostanjevec (kmetijski tehnik).