KGZ Ptuj X
GO

Uvoženi biki lisaste pasme

Mleko:

IME BIKA                                ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI SSI   CENA (€)
WANNABE PP [NOVO]   722016 PDF oktober 2022 137*   18,00
HIGHNESS [NOVO]   722018 PDF oktober 2022 147*   22,00
GS WINTEN   722025 PDF januar 2023 145*   14,00
GS WINTEN sexirano   722025 PDF januar 2023 145*   42,00
SUNSHINE  sexirano   721918 PDF december 2022 145*   42,00
HEPHAISTOS sexirano   721919 PDF december 2022 138*   42,00
HOKUSPOKUS sexirano   721838 PDF december 2022 134   42,00
VOGELFREI   722020 PDF avgust 2022 139*   14,00
ELFER   722019 PDF avgust 2022 130*   14,00
WILLENSKRAFT   722017 PDF september 2022 136*   17,00
DER BESTE sexirano   721772 PDF januar 2023 127   42,00

* GENOMSKI SKUPNI SELEKCIJSKI INDEKS (gGZW) , SV - sperm vital, ** lanski podatki

 

Meso:

IME BIKA              ŠT. BIKA POVZETEK V SLOVENŠČINI CENA (€)
HARLEY PP   721523 PDF april 2022 14,00
DINGO P   721734   5,65
CLAUDIUS PP   721650   5,65
CELNIK PP   721653   5,65
COLIBRI P   721652   5,65