KGZ Ptuj X
GO

Kemijski laboratorij

Kemijski laboratorij je del oddelka laboratorij od decembra 2014. Najprej smo analizirali samo vzorce krme, v zadnjih letih pa se je pokazala tudi potreba po analizah zemlje in vina. Laboratorij vzorčenja ne izvaja.

 

   Sprejem vzorcev:

   Od ponedeljka do petka med 8:00 in 14:00.

 

   Kontakt:

   e-mail: tatjana.gradiser@kgz-ptuj.si, monika.znidaric@kgz-ptuj.si

   Telefon: (02) 749-36-32

 

 

 

 

Oddaja vzorcev v laboratorij

Vzorec naj v prispe v laboratorij čimprej (predvsem vzorci tal, krme). Stranka ob oddaji vzorca odda tudi izpolnjen sprejemni obrazec, ki si ga predhodno natisne iz spletne strani laboratorija (rubrike Analiza tal, Analiza vina, Analiza krme, Hitri rastlinski test). Stranka s podpisom jamči za točne podatke in s tem naroči analizo. 

 

Laboratorij lahko prinesen vzorec oziroma njegovo analizo tudi zavrne, če je:

 • vzorca premalo (vzorci tal, vina, krme in žit),
 • vzorec pretopel (vzorci tal za določanje nitratnega dušika za dognojevanje),
 • vzorec prezrel (vzorci žit za hitri rastlinski test).

V kemijskem laboratoriju za izvajanje analiz uporabljamo naslednje aparature:

 • pH meter Inolab 7110 za določitev pH vrednosti,
 • spektrofotometer Jenway 6715 za določitev Mg (magnezij), P (fosfor),
 • plamenski spektrofotometer Jenway za določitev K (kalij),
 • Lateral Logic S-Flow Reader za določanje mikotoksinov,
 • RQFlex 10 Merck za določitev nitratnega dušika za potrebe dognojevanja,
 • analizator Elementar Unicube Trace za določanje TOC in TN,
 • analizator vlage Radwag,
 • mikrotehtnica Radwag,
 • analitska tehtnica Radwag.

 

Mikrotehtnica Radwag.

 

Uporabljamo še pomožne aparature, kot so:

 • sušilniki Medico Tehnika, Kambič in Binder,
 • mlinček za mletje vzorcev Via,
 • tehtnica Kern 440-47,
 • stresalnike Vibromix,
 • destilator za pripravo vode Stak Pure Omnia Tap 6,
 • digestorij Pol-Eko,
 • vodna kopel Memment.

Prostor za pripravo vzorcev.


Medlaboratorijske primerjave

Laboratorij sodeluje v medlaboratorijski primerjavi, ki jo vsako leto organizira Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH Abteilung Bodengesundheit und Pflanzenernährung (AGES, Spargelfeldstraße 191, 1220 Wien).