KGZ Ptuj X
GO

                                       

KGZ PTUJ - VODILNI PARTNER

 

 

Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Izboljšanje prakse in procesov na področju sirarstva

 

________________________________________________________________________________________________________


Optimizacija rabe živinskih gnojil

________________________________________________________________________________________________________
 

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

 

KGZ PTUJ - PROJEKTNI PARTNER:

 

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

_________________________________________________________________________________________________________

 

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam