KGZ Ptuj X
GO

Kontakti

Oddelek za živinorejo

Vodja oddelka za živinorejo

Vodja oddelka za živinorejo

Daniel Skaza , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 16
M: 041 639 762
E: dani.skaza@kgz-ptuj.si

Selekcionist v govedoreji

Selekcionist v govedoreji

Jože Smolinger , mag.kmet.
T: 02 749 36 42
M: 041 639 763
E: joze.smolinger@kgz-ptuj.si

Selekcionistka v govedoreji

Selekcionistka v govedoreji

Nataša Unuk , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 15
M: 051 331 865
E: natasa.unuk@kgz-ptuj.si

Selekcionistka v prašičereji

Selekcionistka v prašičereji

mag. Darja Prevalnik , univ.dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 25
M: 031 688 772
E: darja.prevalnik@kgz-ptuj.si

Vodja rodovnika

Vodja rodovnika

Irena Goričan , dipl.inž.zoot.
T: 02 749 36 44
M: 051 641 125
E: irena.gorican@kgz-ptuj.si

Selekcionist

Selekcionist

Janko Golob , mag. kmet.
T: 02 749 36 48
M: 051 354 837
E: janko.golob@kgz-ptuj.si

Samostojna referentka

Samostojna referentka

Dragica Bedrač
T: 02 749 36 41
E: dragica.bedrac@kgz-ptuj.si

Samostojna referentka

Samostojna referentka

Anita Bračko
T: 02 749 36 25
M: 051 282 510
E: anita.bracko@kgz-ptuj.si

Koordinatorka

Koordinatorka

Lana Fortuna , dipl.inž.kmet.zoot.
M: 051 676 063
E: lana.fortuna@kgz-ptuj.si

Molzni kontrolorji

Območje UO Ormož

Območje - Ormož, Sveti Tomaž

Območje - Ormož, Sveti Tomaž

Stanislava Gašparič
M: 041 223 083

Območje - Sveti Tomaž

Območje - Sveti Tomaž

Franc Raušl
M: 041 391 874

Območje UO Ptuj

Območje - Majšperk, Žetale

Območje - Majšperk, Žetale

Aljaž Sovinc
M: 040 256 782

Območje - Trnovska vas, Sv. Andraž, Juršinci

Območje - Trnovska vas, Sv. Andraž, Juršinci

Edi Čeh
M: 031 529 005

Območje - Markovci, Gorišnica

Območje - Markovci, Gorišnica

Franček Golob
M: 041 846 883

Območje - Kidričevo

Območje - Kidričevo

Jožica Golob
M: 041 326 952

Območje - Trnovska vas, Destrnik, Kidričevo

Območje - Trnovska vas, Destrnik, Kidričevo

Anton Lenart
M: 031 402 702

Območje - Videm pri Ptuju, Kidričevo, Podlehnik, Žetale

Območje - Videm pri Ptuju, Kidričevo, Podlehnik, Žetale

Darinka Tement
M: 040 368 434

Območje UO Slov. Bistrica

Območje - Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Makole, Poljčane, Slovenska Bistrica, Oplotnica

Slavko Dacinger
M: 041 379 763

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Anja Klinc
M: 041 639 279

Območje - Slovenska Bistrica

Območje - Slovenska Bistrica

Marjan Rihtar
M: 041 931 897

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Območje - Slovenska Bistrica, Oplotnica

Lara Krajnc
M: 041 639 279

Območje UE Maribor

Območje - Kungota, Šentilj, Pesnica, Maribor

Območje - Kungota, Šentilj, Pesnica, Maribor

Jožef Halič
T: 051 282 514

Območje - Duplek, Pesnica, Maribor, Korena, Selnica ob Dravi

Območje - Duplek, Pesnica, Maribor, Korena, Selnica ob Dravi

Vladimir Mulec
M: 031 498 620

Območje - Maribor, Miklavž na Drav. Polju, Starše

Območje - Maribor, Miklavž na Drav. Polju, Starše

Miroslav Rajšp
M: 040 249 807

Območje - Hoče-Slivnica, Maribor, Slov. Bistrica

Območje - Hoče-Slivnica, Maribor, Slov. Bistrica

Irena Votolen
M: 031 883 916

Območje UE Lenart

Območje - Sv. Trojica v Slov. goricah, Pesnica, Sv. Jurij v Slov. goricah

Območje - Sv. Trojica v Slov. goricah, Pesnica, Sv. Jurij v Slov. goricah

Janica Kmetec
M: 031 535 433

Območje - Pesnica, Šentilj, Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah

Območje - Pesnica, Šentilj, Lenart, Sv. Jurij v Slov. goricah

Stanislav Kramberger
M: 041 808 658

Območje - Benedikt, Sv. Ana

Območje - Benedikt, Sv. Ana

Vesna Rola
M: 031 727 128

Območje UE Radlje ob Dravi

Območje - Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka

Območje - Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka

Majda Jeršič
M: 041 839 791

Območje - Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi

Območje - Podvelka, Ribnica na Pohorju, Radlje ob Dravi

Damjan Jeršič
M: 051 282 512

Območje - Radlje ob Dravi, Vuzenica

Območje - Radlje ob Dravi, Vuzenica

Betka Marhl
M: 051 282 511

Območje - Radlje ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi

Območje - Radlje ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi

Majda Jeršič
M: 041 839 791

Območje - Radlje ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi

Območje - Radlje ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Selnica ob Dravi

Majda Jeršič
M: 041 839 791