KGZ Ptuj X
GO

Novice

Novice - Izobraževanja - četrtek, 15. september 2022

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2022

                                                                                                               

        Datum: 23. 9. 2022

 

 

VA B I L O

 

Spoštovani,

 

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

 

Vabimo vas, da se udeležite obveznega rednega usposabljanja za leto 2022 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP.

 

Usposabljanje bo potekalo v obliki spletnega usposabljanja oziroma v obliki klasičnega usposabljanja v dvorani. Klasično usposabljanje je prednostno namenjeno kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in posledično ne morejo prisostvovati spletnemu usposabljanju. Natančnejša navodila za obe obliki usposabljanj so opisana v nadaljevanju.

 

Usposabljanja se lahko udeleži:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije in
 • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

 

Predpogoj za udeležbo na usposabljanju ter pridobitev potrdila o opravljenem usposabljanju je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA NA USPOSABLJANJE.

 

 

Za udeležbo na usposabljanjih (klasičnih in spletnih) je iz razloga priprave in vodenja liste prisotnosti, obvezna predhodna prijava (do zapolnitve mest).

PRIJAVITE SE LAHKO PRI SVOJEM SVETOVALCU ALI NA NASLEDNJIH KONTAKTNIH, OD PONEDELJKA DO PETKA MED 7.00 IN 9.00. PROSIMO VAS, DA SE PRIJAVITE NAJKASNEJE DO 7.10.2022:

 

KSS PTUJ – Matic Leben, matic.leben@kgz-ptuj.si, 051 489 655

 

KSS SLOVENSKA BISTRICA –Doroteja Podkrajšek, doroteja.podkrajsek@kgz-ptuj.si, 031 678 242

 

KSS LENART – David Roškarič, david.roskaric@kgz-ptuj.si, 041 345 370

 

KSS ORMOŽ – Ivan Puklavec, ivan.puklavec@kgz-ptuj.si, 02 741 75  05

 

KSS RADLJE OB DRAVI – Maja Valtl, maja.valtl@kgz-ptuj.si, 02 877 06 90

 

 

 

 

 

 

KLASIČNA USPOSABLJANJA bodo potekala:

 

Datum

Lokacija

Ura

11.10.2022

Ormož - Cvetkovci - Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

13.10.2022

Ormož - Cvetkovci - Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

18.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

13:00

19.10.2022

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

9:00

20.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

25.10.2022

Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska ulica 23, 2310 Slovenska Bistrica

9:00

27.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

 

 

 

SPLETNA USPOSABLJANJA bodo potekala preko aplikacije ZOOM:

 

Datum

Ura

18.10.2022

9:00

20.10.2022

13:00

 

Vse informacije v zvezi s povezavo in spremljanjem spletnega usposabljanja so dostopne na povezavi: 

https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_zoom_kopop_ek_22_9_9_22.pdf

 

Na spletnem usposabljanju, morate biti prijavljeni in prisotni ves čas trajanja usposabljanja, saj vam, v nasprotnem primeru, prisotnost NE BO PRIZNANA!!!

 

Na klasično usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Udeleženci spletnega usposabljanja KMG-MID številko navedite že ob prijavi na spletno usposabljanje. Če se boste klasičnega usposabljanja udeležili kot zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi, v primeru udeležbe na spletnem usposabljanju pa morate potrdilo posredovati na e-naslov: matic.leben@kgz-ptuj.si

 

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato

na klasično usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID, v primeru spletnega usposabljanja pa obe številki navedite že pri prijavi na usposabljanje.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

Dostop do e-ankete:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: KOPOP22

geslo: KOPOP22

 

 

 

 

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

V prilogi vam pošiljamo program rednega usposabljanja za potrebe ukrepa KOPOP za leto 2022.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                             Žig                                    Andrej Rebernišek

                                                                                                                             direktor           

 

 

             

 

 

PROGRAM REDNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP KOPOP

 

Trajanje

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

 30 min

 

 

 

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 • Kratka opozorila udeležencem:
  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Sporočanje premikov živali
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja
 • Zakonodaja na področju zdravja živali

 

Ivan Puklavec

Darja Artenjak

Franci Ornik

Suzana Pušnik

Valerija Kovačič

 

60 min

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov

 

 

Jelka Brdnik

Suzana Pušnik

Cvetka Bunderla

Ivan Puklavec

Barbara Štajner

Franci Ornik

 

15 min

Odmor

 

 

 

Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

 

 60 min

 • Podnebno pametno kmetijstvo

 

Jože Murko

Petra Hanžel

Rudi Tacer

Simona Rajh

Srečko Rajh

 

 30 min

 • Integrirano varstvo rastlin

 

Ivan Brodnjak

Cvetka Bunderla

Suzana Pušnik

Jakob Ivanuša

Marija Kresnik

 

 

Nazaj na seznam novic