KGZ Ptuj X
GO

Projekti

Projekti - torek, 21. november 2017

LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji

Projekt LIFE TO GRASSLANDS (LIFE14 NAT/SI/000005) poteka od 1. novembra 2015 do 31. oktobra 2020. Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave, partnerji projekta smo Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj,  Podeželsko razvojno jedro Haloz, Krajevna skupnost Dobovec in Društvo Gorjanske košenice. Projekt se izvaja s prispevkom LIFE, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Cilji projekta; Projekt je namenjen ohranjanju biotske raznovrstnosti na travniških površinah in izboljšanju stanja ter zagotavljanju dolgoročnega upravljanja suhih travišč in nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih projektnih podobmočjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci (območja Natura 2000). Z izvedbo projekta LIFE TO GRASSLANDS želimo izboljšati stanja habitatov na Natura 2000 območju. Več informacij o projektu najdete na letaku.

Nazaj na seznam novic