KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - ponedeljek, 13. junij 2016

Obvezno zatiranje ameriškega škržatka

Širjenje karantenske fitoplazme, ki povzroča zlato trsno rumenico najlaže omejujemo z zatiranjem prenašalca fitoplazme, to je ameriškega škržata. Le ta s sesanjem sokov na okuženih trtah fitoplazmo prenaša na neokužene trte in jih tako okuži.

Ameriški škržat se enostavno zatira, ker na leto razvije samo en rod. Zatiranje je najbolj uspešno v razvojnem stadiju ličinke in nimfe, odrasle osebke pa lahko tretiramo po ponovnem naletu v vinograde.

Prisotnost  odraslih osebkov ameriškega škržata v vinogradu kontroliramo z rumenimi lepljivimi ploščami.

Pripravki, ki so registrirani za vinsko trto in delujejo tudi zoper ameriškega škržatka, so:

 • Pyrinex 25 CS,
 • Reldan 22 EC,
 • Decis 2,5 EC,
 • Decis,
 • Actara 25WG,
 • Gat decline 2,5EC in
 • Steward.

V ekološki pridelavi pa lahko uporabimo:

 • Kenyatox verde,
 • Flora verde,
 • Valentin eko,
 • Biotip floral in
 • druge pripravke na osnovi piretrina.

Natančne roke za zatiranje lahko najdemo na Agrometeorološkem portalu Slovenije ali pa se informiramo pri svetovalcih Kmetijske svetovalne službe Slovenije po posameznih zavodih.

Zatiranje ameriškega škržata je obvezen ukrep za preprečevanje in širjenje zlate trsne rumenice.

Vsi vinogradniki, ki so vključeni v shemo KOPOP program VIN-INSEKTICIDI, morajo upoštevati, da lahko insekticid v vinogradu uporabijo samo enkrat za zatiranje ameriškega škržata. Smiselno je uporabit pripravek, ki hkrati zatira drugi rod grozdnih sukačev. Okviren termin tretiranja je nekje do 15. julija, v vsakem primeru pa se je potrebno posluževati prognostične službe.

POZOR! Sredstva so škodljiva za čebele zato se uporabljajo po sončnem zahodu oziroma pred sončnim vzhodom in v vinogradih moramo odstraniti cvetočo podrast.

 

Avtor: Miran Reberc
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti