KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o vinogradništvu in vinarstvu

Novice - Nasveti - Vinogradništvo in vinarstvo - sreda, 17. junij 2020

ZELENA TRGATEV!!!!!

Podporo za zeleno trgatev lahko uveljavlja nosilec kmetijskega gospodarstva, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- izvaja zeleno trgatev na vsaj 10 % površin vinogradov, ki jih obdeluje; 

- 13. marca 2020 je imel v register prijavljenih vsaj 5.000 kg grozdja letnika 2019 in prijavljene zaloge vina za leto 2019, če je v letu 2019 pridelal vino

 

Zelena trgatev mora biti izvedena na celotni površini vinograda, ki je kot posamezni GERK vpisan v register kmetijskih gospodarstev.

 

Najmanjša strnjena površina  znaša 0,1 ha in ne sme biti na več kot 10 % površine zasajena s trsi, mlajšimi od štirih let.

Zelena trgatev mora biti v celoti izvedena do 10. avgusta 2020. Upravičenec pošlje vlogo za dodelitev podpore po pošti priporočeno na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »zelena trgatev«, ga odda v sprejemni pisarni agencije ali pošlje elektronsko na elektronski poštni predal aktrp@gov.si s skeniranim podpisom do 30. junija 2020 (PRILOGA)!!

 

Kontakt na KGZS Zavodu Ptuj: Matej Rebernišek, tel : 051336821

 

Razpisna dokumentacija:

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti