KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 04. julij 2016

Čas je za dosevke

Po prezimnih posevkih žit ali oljne ogrščice nam ostane še skoraj pol vegetacijske dobe, ki jo lahko na naših njivah zelo dobro izkoristimo.

Preden se odločimo za setev strniščnega dosevka si moramo odgovoriti na naslednja vprašanja:

 • Ali potrebujemo dodatno krmo za živino?
 • Ali imamo njivo zapleveljeno s trajnimi pleveli.
 • Naj dosevek prezimi ali je boljša poletna ozelenitev, ki čez zimo pomrzne?
 • Katere poljščine imamo v kolobarju, da z dosevkom ne prenašamo bolezni? 
Prednosti dosevkov:
 • Možnosti pridelave dodatne krme za živino.
 • Možnost dodatnega zaslužka, dodatki za ozelenitve pri KOPOP programih.
 • Izboljšanje rodovitnosti tal s povečevanjem vsebnosti humusa.
 • Izboljšanje strukture tal.
 • Razpleveljenje njive.
 • Preprečevanje erozije- izpiranja hranil v nižje sloje. 
 • Nekatere rastline imajo antinematodni učinek.
 • Z nekaterimi rastlinami – metljnicami vnašamo dodatni dušik v tla.
 • Paša za čebele in lepši izgled krajine.
Slabosti dosevkov:
 • Dodatni stroški za obdelavo tal strošek setve semena in energije.
 • V primeru setve rastlin ki so v sorodu z rastlinami v glavnem posevku se lahko prenašajo bolezni in škodljivci.
 • Strniščni dosevki so potencialni plevel v glavnih posevkih naslednje leto.
Najbolj primerne rastline za dosevke:
Vrsta  Količina semena /ha Hitra rast poleti  Prezimna
Mnogocvetna ljulka 30-45 srednje da
Inkarnatka 25-30 počasna da
Krmna ogrščica 8-12 srednja da
Bela gorjušica 15-20 zelo hitra ne
Oljna redkev 20-25 zelo hitra ne
Facelija 8-10 hitra ne
Mungo 8-9 zelo hitra ne
Ajda 50-100 zelo hitra ne
                   
Priporočilo:
 • Setev čimprej po spravilu glavnega posevka.
 • Obdelava čim bolj plitva lahko tudi minimalna ali direktna setev. 
 • Setev plitvo 2-3 cm in takojšnje valjanje. 
 • Ne varčujmo s semenom na praznih mestih se nam bodo pojavili pleveli ki bodo do jesena semenili.

Vsekakor imajo strniščni dosevki bistveno več prednosti kot slabosti, zato večina umnih kmetov izkoristi skoraj pol vegetacijske rastne dobe za izboljšanje rodovitnosti tal ali za dodaten pridelek ki lahko odločilno vpliva na uspešnost kmetovanja.

 

Avtor: Ivan Brodnjak
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti