KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Nasveti - Poljedelstvo - ponedeljek, 01. avgust 2016

Obdelava tal

Namen obdelave tal je ustvarjanje optimalnih pogojev za setev kulturnih rastlin. Z obdelavo uničimo plevele . Prezračimo zemljo in omogočimo nitrifikacijo( sproščanje hranil iz tal). Tla se ogrejejo in ustvarijo se optimalni pogoji za rast kulturnih rastlin. Z obdelavo zadelamo organske ostanke in gnojila v tla in s tem omogočimo razgradnjo v humus in hranilne snovi . Z obdelavo v tla zaorjemo tudi rastlinske ostanke (slamo) na katerih so ostanki bolezni, ter onemogočimo njihovo širjenje.

Načini obdelave tal:

1. Direktna setev

Direktna setev pomeni setev kulturnih rastlin brez predhodne obdelave tal. Prednosti so majhna poraba energije in povečevanje humusa v tleh.

Pomanjkljivosti  so: 

  • rastlinski ostanki ( slama ) ostanejo na površini in s tem tudi vse bolezni in škodljivci ki se prenašajo na naslednje ali sosednje kulture.
  • nitrifikacija ( sproščanje hranil iz tal) je zaradi hladnih tal bistveno slabše.
  • zaradi zbitih tal, je zastajanje vode na površini predvsem pri težjih tleh  zelo pogosto, kar povzroča propad pridelka na delih parcele.
  • organska in mineralna gnojila, ki jih dodajamo rastlinam ostajajo na površini in so izpostavljena izhlapevanju in predvsem dušik velikim izgubam.
  • pleveli, ki so vzkalili pred setvijo imajo veliko prednost pred kulturnimi rastlinami, ki jih sejemo.
  • medvrstna obdelava okopavanje je zaradi rastlinskih ostankov onemogočena.

2. Oranje

Klasična obdelava tal s predhodnim oranjem s predplužniki, ki najprej na dno brazde vržejo rastlinske ostanke od prejšnje kulture ter jih nato zagrnejo z zemljo. Odpravi večino pomanjkljivosti ki jih prinaša direktna setev, vendar je pri tem večja poraba energije. Slabost je tudi da prekinemo kapilarni sistem v tleh zato je lahko ob pomanjkanju vlage v tleh slabši vznik. Pri oranju obstaja tudi nevarnost pojava grud v primeru da se nam brazde zasušijo, kar povzroča slabši vznik rastlin.

3. Minimalna obdelava tal

Takšna obdelava deloma odpravi pomanjkljivosti direktne setve ter pomanjkljivosti klasične obdelave (oranja).

  • V primeru takšne obdelave na površini še vedno ostane del rastlinskih ostankov, tla so zrahljana do globine 15 cm, pleveli so uničeni kapilarni sistem je samo deloma prekinjen, je nizka poraba energije.

Priporočila in izkušnje:

Najboljši oziroma najbolj učinkoviti kmetje se še vedno  za osnovno obdelovanje tal, predvsem za glavno kulturo poslužujejo pluga. 

Na težkih tleh je praviloma  boljše oranje jeseni, da se brazde premrznejo in lahko spomladi pripravimo optimalno setvenico. Na lažjih tleh pa lahko orjemo tudi spomladi.

V primerih, ko imamo posejane ozimine je smiselno posejati strniščne dosevke za katere pa je bistveno boljša uporaba minimalne obdelave tal. Idealni stroji za takšno setev so gruberji z montiranimi sejalnicami, s katerimi zrahljamo zemljo do globine 10 cm, uničimo plevele ter istočasno posejemo strniščni posevek. Takšna obdelava je poceni, učinkovita, ker porabimo malo energije, ne prekinemo kapilarnega sistema, istočasno pa povečujemo vsebnost humusa v tleh in izboljšujemo rodovitnost.

 

Avtor: Ivan Brodnjak
 

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti