KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Novice - Nasveti - Poljedelstvo - petek, 15. september 2023

Rezultati spremljanja vsebnosti sušine in mikotoksinov v posevkih silažne koruze na intenzivnih kmetijah v Podravju, v letu 2023

Kmetija

Lokacija

Sorta

Zrelostni razred

Datum setve

Sušina (%)

Mikotoksini (ppb)

Opombe

1

Lancova vas

Pioneer PO 217

FAO 430

18.4.2023

39,7

DON:

2938,00

ZEA:

235,50

 

 

Mlečna črta je na 2/3, vsebnost suhe snovi tega vzorca je bila 39,7 %

 

 

 

Kmetija

Lokacija

Sorta

Zrelostni razred

Datum setve

Sušina (%)

Mikotoksini (ppb)

Opombe

2

Grlinci

LG 34.90

(Agrosaat)

FAO 430

1.5.2023

31,8

DON:

<150,00

ZEA:

229,50