KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Poljedelstvo

Nasveti o poljedelstvu

Novice - Poljedelstvo - torek, 05. februar 2019

KOPOP – operacija Vodni viri, zahteva VOD-FFSV

Obvezna zahteva VOD_FFSV: UPORABA SAMO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, KI SO DOVOLJENA NA NAJOŽJIH VODOVARSTVENIH OBMOČJIH

Obvezna zahteva VOD_FFSV se izvaja z namenom varovanja površinskih in podzemnih voda. Pri izvajanju obvezne zahteve VOD_FFSV se uporabljajo samo sredstva za varstvo rastlin (aktivne snovi), ki so dovoljena na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO I) iz predpisov, ki urejajo vodovarstvena območja.

Kljub temu, da je zahtevo potrebno izvajati na vseh njivskih površinah (gerk 1100, 1170-jagode na njivah) na območjih NUV, morebitna neuporaba FFS v izjemnih primerih ne pomeni kršitve pri izvajanju zahteve. To velja v primerih kadar za zatiranje škodljivih organizmov pri izvajanju zahteve POZ_FFSV za gojeno kulturo ni registriranega FFS ali pa so za zatiranje škodljivih organizmov vsa registrirana sredstva na seznamu nedovoljenih pripravkov. Enako velja v primeru, da škodljivi organizmi v kulturi ne presegajo pragov škodljivosti in uporaba FFS v skladu s smernicami integriranega varstva rastlin ni strokovno upravičena. Namen zahteve je varovanje vodnih virov, tako da se uporabljajo samo določena fitofarmacevtska sredstva (aktivne snovi). Za obvezno zahtevo VOD_FFSV velja, da:

· se zahteva uveljavlja le za glavni posevek;

· se mora vsako leto izvajati na vseh njivskih površinah na območju Dravske kotline (NUV-D) in ostalih prispevnih območjih (NUV-O) vodnih teles površinskih voda iz NUV, razen na VVO I območjih

· kljub temu, da je zahtevo potrebno izvajati na vseh njivskih površinah na območju NUV, morebitna neuporaba FFS v izjemnih primerih ne pomeni kršitve izvajanja zahteve;

· se lokacija izvajanja zahteve v obdobju trajanja obveznosti ne sme spreminjati;

· obtežba z živino ni relevantna.

                                

                 Slika 1. NUV-D Dravska kotlina.                                                                                                    

                  Slika 2. NUV- ostala območja

 

SEZNAM AKTIVNIH SNOVI, KI SO PREPOVEDANA NA VVOI IN HKRATI ZA ZAHTEVO POZ-FFSV NA OBMOČJU  NUV:

AKTIVNA SNOV

SREDSTVO ZA VARSTVO RASTLIN

bentazon

Herbicidi: Basagran 480, Basagran, Cambio

S-metolaklor

Herbicidi: Camix (zaloge v uporabi do 10.4.2019), Dual gold 960 EC, Lumax, Lumax H 537,5 SE, Primextra TZ gold 500 SC, Efica 960 EC

terbutilazin

Herbicidi: Lumax, Lumax H 537,5 SE,Primextra TZ gold 500 SC, Akris, KobanTX, Calaris PRO

metamitron

Herbicidi: Bettix FLO, Goltix WG 90, Metafol WG

izoproturon

Herbicidi: ni registriranih sredstev

mcpp, mcpp-p, mcpa

Herbicid, gnojilo: Asef 3V1, Dicotex, Substral 3V1, U 46 M-fluid

dimetenamid

Herbicid: Frontier X2, Akris, Tanaris

kloridazon

Ni registrirana aktivna snov v R Sloveniji

tritosulfuron

Herbicid: Arrat, Biathlon 4D, Callam,

nikosulfuron

Herbicidi: Aliseo, Aliseo plus, Kelvin, Kelvin OD, Kelvin max, Milagro 240 SC, Milagro extra 6 OD, Motivell, Motivel extra 6 OD, Nicosh, Samson extra 6 OD, Samson 4 SC, Bandera, Entail, Arigo, Elumis, Primero, Talisman, Spandis, Nikita

rimsulfuron

Herbicidi: Aliseo, Aliseo plus ,Tarot 25 WG, Arigo

flurokloridon

Ni registrirana aktivna snov v R Sloveniji

petoksamid

Herbicidi: Successor 600, Successor 600 PRO, Koban TX

klopiralid

Herbicidi: Lontrel 100, Cliophar 600 SL, Lontrel 72 SG

dikloprop-p

Ni registrirana aktivna snov v R Sloveniji

triasulfuron

Ni registrirana aktivna snov v R Sloveniji

metazaklor

Herbicidi:Butisan 400 SC, Fuego, Fuego top, Cleranda, Butisan S , Rapsan 500 SC

dicamba

Herbicidi: Arrat, Cambio, Dicotex, Banvel 480 S, Aliseo plus, Landscaper pro weed control, Substral 2V1, Dicash, Mural, Callam, Kalimba, Spandis, Nikita, Kamba 480 SL

metribuzin

Herbicidi: Metric, Plateen WG 41,5, Sencor SC 600, Buzzin

flufenacet

Herbicidi: Plateen WG 41,5, Fluent 500 SC

dimetaklor

Herbicid: Teridox 500EC

klorotalonil

Fungicid: Amistar opti,  Proceed, Avoca super

klorantraniliprol

Insekticid: Coragen

metalaksil-m

Fungicidi: Fonganil gold, Ridomil gold MZ pepite

 

DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN NA VVO I dovoljena so vsa sredstva za varstvo rastlin, ki niso na seznamu prepovedanih,  tudi če jih kasneje registrirajo:

Herbicidi za žita: Activus 40 WG, Alister Grande (v uporabi do 1.5.2019), Alister new, Alliance, Ally SX, Axial , Axial One, Atlantis star, Bonaca, Boudha, Boxer, Corida, Duplosan KV, Esteron, Ergon, Finy, Flurostar, Grodyl, Granstar super 50 SX,  Hussar OD, Hussar plus, Mezzo, Mustang 306 SE, Pallas, Saracen max, Savvy, Sekator OD, Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC, Stomp Aqua, Starane forte, Tolurex 50 SC, Tandus 200 EC, Trinity, TBM 75 WG.

Fungicidi za žita: Avtar 75 NT, Archer max, Ascra pro, Baltazar, Bounty, Bumper 25 EC (Zaloge v uporabi do  2.10.2019), Buzz ultra DF, Caramba, Chamane, Comrade, Cosan, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Folicur EW 250, Flexity, Elatus era, Elatus plus, Eminent 125 EW, Falcon EC 460, Keypro, Kumulus DF, Librax, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG,  Magnello, Microthiol SC, Microthiol special, Mirador forte, Mirador 250 SC, Opus 1, Orius 25 EW, Ortiva, Pennozeb 75 DG, Pepelin,Propi 25 EC, Prosaro, Priaxor EC, Retengo, Seguris xtra, Siltra xpro, Sphere 535 SC,  Star tebukonazol, Tazer 250SC, Tebusha 25% EW, Thiovit jet, Topsin-M,Vindex 80 WG, Zantara, Zamir,  Zaftra AZT 250 SC.

Insekticidi za žita: Biscaya, Bulldock EC 25, Daskor 440, Decis (zaloge v uporabi do 1.8.2019), Decis 2,5 EC, Decis 100 EC, Evure, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Karis 10 CS, Mavrik 240, Perfekthion, Pirimor 50 WG, Poleci, Sparviero, Teppeki.

Herbicidi za koruzo: Activus 40 WG, Adengo, Adengo 315 SC, Bromotril 225 EC, Callisto 480 SC, Capreno, Esteron, Equip, Focus ultra za koruza, ki je tolerantna na aktivno snov cikloksidim; Harmony 50 SX,  Laudis, Laudis WG 30 (tudi za sladko koruzo), Maister OD, Monsoon active, Merlin Flexx,  Mustang 306 SE, Nagano,Osorno,Peak 75 WG Stomp aqua, Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC, Starane forte, Tandus 200 EC, Temsa SC.

 

Insekticidi za koruzo : 2,5 EC, Decis, Sparviero, talni Force 1,5 G, Sonido za tretiranje semena.

Herbicidi za krompir: Activus 40 WG, Agil 100 EC, Boxer, Challenge, Focus ultra, Fusilade forte,  Proman, Stomp Aqua, Sharpen 33EC, Sharpen 40 SC, Stallion sync tec, Targa super, Zetrola;  za sušenje cime: Dessicash 200 SL, Beloukha, Reglone 200 SL, Quad-glob 200SL.

Fungicidi za krompir : Acrobat MZ WG, Antracol combi WP 62,8 (zaloge v uporabi do 22.6.2019), Antracol(zaloge v uporabi do 22.6.2019), Antracol WG 70 (zaloge v uporabi do 22.6.2019), Badge WG,Banjo forte, Chamane,  Curzate C extra, Curzate M72,5WG, Curzate partner, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Cymbal, Difcor 250 EC, Dithane M-45, Dithane DG neotec, Electis 75 WG, Enervin, Equation pro, Forum MZ WG, Frowncide, Galben M, Gett, Infinito, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Manfil plus 75 WG, Mankoz 75 WG, Melody duo WG 66,8 (zaloge v uporabi do  22.6.2019), Moximate 725 WG, Moximate 725 WP, Moximate  plus, Mirador 250 SC, Mavita 250 EC, Moncut, Nautile DG, Nautile WP, Ortiva, Orvego, Profilux, Penncozeb 75 DG, Pergado MZ,  Polyram DF, Pinozeb  M-45, Proradix, Proxanil 450SC, Ranman Twinpack (zaloge v uporabi do 6.5.2019), Ranman top, Revus, Sacron 45 DG, Winby, Shirlan 500 SC, Score 250 EC, Tanos 50WG,  Tazer 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Insekticidi za krompir: Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Chess 50 WG, Daskor 440, Evure, Force 1,5 G, Karate zeon 5 CS , Kaiso EG, Karis 10 CS, Laser 240 SC, Laser plus, Mavrik 240, Mospilan 20 SG, Movento, Naturalis, Neemazal T/S, Ovitex,Pirimor 50 WG, Raptol koncetrat, Sparviero,Teppeki.

Herbicidi za oljne buče: Centium 36 CS, Dr. metrob klomazon, Command 36 CS, Devrinol 45 FL, Fusilade forte;

Herbicidi za oljno ogrščico: Devrinol 45 FL, Fusilade forte, Agil 100 EC,  Focus ultra, Quick 5 EC, Centium 36 SC, Dr. metrob klomazon, Command 36 CS, Cleravo, Targa super, Zetrola

Fungicid za oljno ogrščico: Baltazar, Bounty, Buzz ultra DF, Caramba,Chamane, Custodia, Folicur EW 250, Mavita 250EC, Mirador forte, Mirador 250 SC, Ortiva, Orius 25 EW, Propi 25 EC, Propulse, Prosaro, Score 250EC, Sisam, Star tebukonazol, Tazer 250 SC, Zaftra AZT 250 SC.

Insekticidi za oljno ogrščico: Biscaya, Bulldock EC 25, Chess 50WG, Daskor 440, Evure, Fastac 100 EC, Decis (zaloge v uporabi do 1.8.2019), Decis 100 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon 5 CS, Kaiso EG, Karis 10 CS, Mavrik 240, Poleci, Sparviero,

Herbicidi za sojo: Centium 36 SC, Command 36 CS, Dr. metrob klomazon, Fusilade forte,  Focus ultra, Harmony 50 SX, Stomp aqua, Sharpen 33 EC, Sharpen 40 SC. Za desikacijo soje je registriran Reglone 200 SL.

Fungicidi za sojo: Serenade ASO

ZA OSTALE KULTURE LAHKO UPORABITE SREDSTVA ZA VARSTVO ZA VARSTVO RASTLIN, KI NISO NA SEZNAMU PREPOVEDANIH FFS ZA VVOI, TER SO REGISTRIRANA V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Dovoljena so tudi sredstva na osnovi glifosata :Boom efekt,  Bqm super (zaloge v uporabi do 1.10.2019), Chikara duo, Clinic 360 SL (zaloge v uporabi do 1.10.2019), Clinic TF, Helosate 450 SL, Helosate 450 TF, Dominator ultra 360 SL, Kyleo, Plantella total (zaloge v uporabi do 1.10.2019), Roundup alphee, Roundup 60, Roundup easy, Roundup star, Roundup ultra, Roundup energy, Roundup flex, Roundup max, Roundup powermax, Shyfo, Tajfun 360, Touchdown system 4; na osnovi glufosinata (Basta-15).

Na ožjih in širših VVO je dovoljena uporaba FFS, ki so dovoljena v integrirani pridelavi  in so v skladu s predpisi o FFS .

Kmetijska svetovalna služba:

Marjeta MIKLAVC, univ. dipl. inž. kmet.

Specialistka za varstvo rastlin

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti