KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o knjigovodstvu za kmete in FADN

Trenutno ni aktualnih nasvetov. 

Novice - Nasveti - Knjigovodstvo za kmete, FADN - ponedeljek, 18. december 2017

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete

Kmetje za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje prispevke izračunavajo mesečno v Obračunu Prispevkov za Socialno Varnost za Kmete (OPSVK obrazec), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost. 

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 predložijo OPSVK obrazec davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.

 

POMEMBNA NOVOST!

 

Za mesec januar 2018 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec t.j. za mesec januar 2018 do 10.02.2018. NOVOST!

 

Povečanje ali znižanje zavarovalne osnove bo lahko kmet uveljavljal v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVK obrazec) na podlagi izjave oziroma ustreznih dokumentov oddanih na pristojni FURS do 5. v mesecu za pretekli mesec, da bodo le-to upoštevano v predizpolnjenem obrazcu (POPSV). ENAKO KOT DOSLEJ, NOVOST JE OBRAZEC OPSVK!

 

Za znižanje osnov mora zavezanec sam oz. pri referentu na krajevno pristojnem FURS čimprej oziroma najkasneje do 5. v mesecu za pretekli mesec, dostaviti dokumente potrebne za popravek v OPSVK obrazcu. Ta znižanja so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje – razen, če je na minimalni osnovi) zavarovalne osnove. ENAKO KOT DOSLEJ, DODATNO, DA TO LAHKO POČNE TUDI ZAVEZANEC SAM ali NJEGOV POOBLAŠČENEC!

 

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam ali s pomočjo referenta na pristojnem FURS ali s pomočjo pooblaščenca (proti plačilu) predložiti OPSVK obrazec najkasneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. NOVOST!

 

FURS bo za mesec januar 2018 in naprej zavezancem, kmetom na E-Davke odlagal predizpolnjen obrazec za obračun prispevkov za posameznega kmečkega zavarovanca, ki bodo po 15. v mesecu postali originalni obrazec, v katerem bodo izračunani prispevki zavarovanca in bo pošiljal zavezancem plačilne naloge le v primeru, ko bo prišlo do spremembe osnove in s tem do spremenjenega zneska prispevkov. Do naslednje spremembe osnove navzgor (želja zavezanca ali novo poslovno leto z novim obračunom davka iz dejavnosti) ali navzdol (spremembe na osnovi odločb, bolniških listov, izjav ipd.) bodo veljali zneski prispevkov na nalogih iz prejšnjega meseca.

 

Torej bo, ob vsaki spremembi zavarovalne osnove, FURS poslal zavarovancu obvestilo in plačilne naloge s spremenjenimi zneski, ki bodo jih zavezanci plačali do 20. v mesecu za pretekli mesec.

avtor:  računovodska pisarna

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti