KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Govedoreja

Nasveti o govedoreji

Novice - Nasveti - Govedoreja - četrtek, 21. december 2017

Oskrba telet

Na razvoj teleta zelo pomembno vpliva že oskrba prvih nekaj ur po telitvi in v prvih naslednjih dneh. Oskrba telet močno vpliva na njihovo presnovo in na razvoj njihovih organov, ki kasneje omogočajo veliko prirejo.

Vitalnost, oskrba popkovine

 • Preverimo vitalnost (dihalna stiska, zgodnja asfiksija).
 • Očistimo dihalne poti (nos, ustna votlina).
 • Popkovino polijemo ali namočimo v jodovo tinkturo (alkohol).
 • Po 6 – 12 urah popkovino ponovno razkužimo.
 • Popkovine praviloma ne krajšamo. Če je potrebno popkovino skrajšati, je to potrebno storiti sterilno in pred odstranitvijo popkovino prevezati.

 

Oživljanje telet

 • Tele namestimo v prsno lego.
 • Polijemo s hladno vodo (1 – 3 l) na zatilje in vrat, vendar ne več kot 10 l zaradi nevarnosti podhladitve.
 • Tele osušimo (zdrgnemo z slamo ali čisto brisačo).
 • Če to ne zadostuje, tele namestimo v ležeči bočni položaj in izvajamo oživljanje z masažo prsnega koša, tako da pokrčimo zgornjo sprednjo nogo in jo dvigujemo in pritiskamo ob prsni koš.
 • Če je izvedljivo lahko tele obesimo za zadnje noge , vendar ne več kot za 1,5 minute. Tele v takšnem položaju večkrat zanihamo na eno in na drugo stran.

 

Namestitev telet

 • Porodni boksi morajo biti čisti in razkuženi.
 • V porodnem boksu pustimo tele največ eno uro.
 • Teleta namestimo v individualne bokse za teleta. Pomembno je, da so boksi prej očiščeni in razkuženi. Zelo pomembno je, da so nastlani (zdravstveno neoporečna slama ali drug primeren nastil). Talna površina mora biti ustrezno izolirana (talne obloge iz gume, nastil).
 • Za premeščanje telet med posameznimi hlevi oz. oddelki hleva lahko uporabljamo različna prevozna sredstva (npr. prirejene samokolnice idr.). Pri prevažanju je potrebno paziti na morebitne poskuse vstajanja.
 • Po porodu je priporočljivo teleta čimprej stehtati. Rojstna telesna masa telet je pomemben kontrolni parameter (genotip, reja, trajanje brejosti itd.)

 

Prehrana telet

 • Tele potrebuje za zaščito pred boleznimi mlezivo. Pomembni so čas prvega napajanja in količina ter kakovost zaužitega mleziva.
 • Kravo pomolzemo čimprej po porodu in teletu čimprej ponudimo mlezivo po volji (neomejena količina). Pazimo na higieno in temperaturo mleziva.
 • Vime krav je potrebno pred molžo temeljito očistiti. Mleko krav z mastitisom ni primerno za prehrano telet.
 • Cilj je zaužitje vsaj 3 – 4 l mleziva prve tri ure po porodu.
 • Če tele ne popije dovolj, mu čimprej ponovno ponudimo mlezivo (ustrezna higiena in temperatura!) in pomagamo pri pitju.
 • Če tele samo noče piti mleziva ali pa je količina zaužitega mleziva manjša kot 1 l, je potrebno tele sondirati z želodčno sondo in tako oskrbeti z ustrezno količino mleziva.
 • Mlezivo, ki ostane od prve in naslednjih molž po porodu, shranimo v hladilniku in v naslednjih napajanjih ponudimo teletu. Mlezivo lahko hranimo v hladilniku največ tri dni.
 • Priporočljivo je, da imamo »banko mleziva«. Preden mlezivo zamrznemo preverimo kvaliteto (koncentracijo Ig). Kvaliteta mleziva je lahko zelo različna in je odvisna predvsem od zaporedne laktacije, količine mleziva, letnega časa, prehrane krav, zdravstvenega stanja krav in individualnih razlik. Enostavno in hitro ocenimo kvaliteto mleziva s pomočjo merjenja gostote mleziva s kolostrometrom. Pokazatelj dobre kvalitete mleziva je tudi lepljivost mleziva. Barva mleziva je slab ocenjevalni kriterij, ker je odvisna predvsem od vsebnosti maščob. Mlezivo odtajamo pri temperaturi največ 46 ⁰C.
 • Tele je priporočljivo čimprej po porodu oskrbeti tudi z železom in vitamini (vitamin A).
 • Pri napajanju telet so pomembni predvsem način napajanja, temperatura mleka, pH mleka in količina mleka. Temperaturo in pH prilagodimo načinu napajanja. Zelo pomembna pri napajanju telet je higiena. Opremo za napajanje telet je potrebno redno čistiti in vzdrževati.
 • Teleta napajamo najmanj dvakrat dnevno.
 • Če teleta napajamo po volji, je pomembno, da teleta tako napajamo že od začetka. Kasnejši prehod z omejene količine mleka ali mlečnega nadomestka na napajanje po volji ni priporočljiv, ker teleta zaužijejo preveč mleka oz. mlečnega nadomestka in se lahko pojavijo prehransko pogojene driske in druge težave. Če vseeno preidemo z omejenega napajanja na napajanje po volji mora biti prehod postopen.
 • Teletom ponudimo voluminozno krmo in štarter za teleta najkasneje v drugem tednu življenja. V prvih dveh do treh mesecih življenja deluje zelo ugodno na razvoj vampa celo koruzno zrnje, ki ga primešamo štarterju in narezani voluminozni krmi (mrva, slama). Silaža je za prehrano telet manj primerna.
 • Pogoj za odstavitev je zadostno zauživanje krmila in voluminozne krme (vsaj 700 – 1000 g krmila). Po odstavitvi lahko teleta zaužijejo 1,5 – 2 kg krmila dnevno.
 • Teleta naj imajo vedno na voljo zdravstveno neoporečno vodo in voluminozno krmo. V zimskem času je priporočljivo, da vodo nekoliko segrejemo. Le to ima pozitiven učinek na zauživanje krme.

                                                                                              Pripravil: dr. Andrej Toplak, univ. dipl. inž. zoot., dr. vet. med.

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti