KGZ Ptuj X
GO
Nasveti   ●   Govedoreja

Nasveti o govedoreji

KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)

Event date: 19. 04. 2023 10:00 Export event

V A B I L O

na predstavitev rezultatov EIP projekta in strokovna predavanja na temo:

Izzivi za slovenske kmetije po letu 2025

 

V okviru projekta EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) »KROŽENJE HRANIL, ORGANSKE SNOVI, PROCESOV IN INFORMACIJ V KMETIJSTVU (primer govedorejske kmetije)« Vas prijazno Vabimo na predstavitev rezultatov projekta in strokovna predavanja, ki bodo potekala v sredo 19. aprila 2023 od 10.00 do 15.00 ure v Viteški dvorani Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale (na Rodici).

V okviru tega dogodka bomo predstavili nekatere rezultate meritev koncentracije amonijaka in toplogrednih plinov na slovenskih govedorejskih kmetijah – aktivnosti izvedene v ovkiru EIP-AGRI projekta »Kroženje hranil« in nekatera priporočila vezano na kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu na primeru govedorejske kmetije. V okviru tega bodo del strokovnih predavanj v okviru pedagoških obveznosti pri predmetu »Prenos znanja v prakso« izvedli študentje Biotehniške fakultete, Oddelka za zootehniko in Oddelka za agronomijo.

Vljudno Vas vabimo, da se udeležite predstavitve rezultatov EIP projekta »Kroženje hranil« in strokovnih predavanj, ki jih bodo izvedli študentje Biotehniške fakultete ter člani konzorcija EIP projekta. Na predavanje povabite tudi druge, ki jih ta tematika zanima.

Pridite, ne bo Vam žal!

V pričakovanju Vaše udeležbe in Vašega aktivnega sodelovanja v razpravi Vas lepo pozdravljamo!

 

Izr. prof. dr. Marija Klopčič

Nosilka predmeta »Prenos znanja v prakso«

Vodja EIP projekta »Kroženje«

 

Program strokovnih predavanj

 

 

10.00 –  10.10 Pozdrav organizatorjev

10.10 – 10.30 Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu

                        Dr. Marija Klopčič in člani konzorcija

10.30 – 11.00 Kako zmanjšati porabo energije za sušenje krme?

                        Dr. Janez Benedičič, Fakulteta za strojništvo

11.00 – 11.45 Kroženje hranil od njive / travnika do jasli – pomen pridelave kakovostne voluminozne krme

                        Mag. Anton Hohler, KGZS-zavod Ptuj

11.45 – 12.05 Prireja mleka na paši

                         Patricija Lanšček & Laura Turk – Oddelek za zootehniko

12.05 – 12.25 Robotska molža – prednosti in slabosti

                        Aljaž Kužnik, Mark Mozetič & Tine Perenič – Oddelek za zootehniko

12.25 – 13.00 Pavza za kavo in manjši prigrizek

13.00 – 13:20 Paša živali na območjih pojavljanja velikih zveri

                        Urška Peternelj, Anže Štebaj & Katarina Valter – Oddelek za zootehniko

13.20 – 13.50 Kroženje hranil v tleh – kako do zdravih tal?

                        Dr. Matjaž Turinek, Zlate Misli s.p.

13.50 – 14.10 Ohranjanje tal in zagotavljanje njihove trajnostne rabe

                        Polona Kovačič, Helena Mihevc, Ana Prednik – Oddelek za agronomijo

14.10 – 14.40 EIP-AGRI: Toplogredni plini v čredah krav molznic – rezultati meritev glede na sistem hlevov in vpliv sezone

                         Dr. Marija Klopčič in sod.

14.40 – 15.00 Zaključki

 

Vabilo v PDF obliki

 

LokacijaViteška dvorana Biotehniška fakulteta, Oddelk za zootehniko, Groblje 3, Domžale (na Rodici)

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti