KGZ Ptuj X
GO

Nasveti o ekološki pridelavi

Trenutno ni aktualnih nasvetov. 

DOBROBIT ŽIVALI za PRAŠIČE

Event date: 8. 12. 2023 09:00 Export event

Spoštovani!

 

vsak, ki se je vključil v intervencijo dobrobit živali (DŽ) iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027 za Slovenijo (SN SKP 2023–2027), mora najpozneje do 15. decembra 2023 opraviti usposabljanje s področja intervencije DŽ. Usposabljanje obsega najmanj štiri pedagoške ure. Namen intervencije DŽ je spodbujanje kmetijskih gospodarstev k izpolnjevanju zahtev za dobrobit živali, ki presegajo predpisane zahteve ravnanja, navedene v uredbi, ki ureja pogojenost, in običajno rejsko prakso, ki je v skladu z Uredbo 2021/2115/EU opredeljena za te zahteve v SN SKP 2023–2027. Upravičenec mora opraviti le eno usposabljanje v obsegu najmanj 4 ure v zvezi z vsebinami s področja dobrobiti živali v letu prve oddaje zahtevka za intervencijo DŽ ne glede na to v koliko podintervencij je vključen.

Vabimo vas torej, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2023 za potrebe izvajanja podintervencije DOBROBIT ŽIVALI za PRAŠIČI.

Usposabljanj se lahko udeležijo:

  • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v Register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev ali kot člani kmetije;
  • zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost.

Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost, morate že ob prijavi na e-naslov anita.bracko@kgz-ptuj.si  posredovati potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja se je potrebno prijaviti saj je na posameznem usposabljanju na voljo le omejeno število mest!

 

Datum

Lokacija

Ura

8.12.2023

Ptuj – Dvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta28, 2250 Ptuj

9:00

 

Način prijave upravičencev

Prijava za udeležbo na klasičnem usposabljanju (do zasedbe mest) je možna na tel. št.:

02 749 36 10 ali 051 282 510 ali preko e-pošte tajnistvo@kgz-ptuj.si ali anita.bracko@kgz-ptuj.si

 

Kontakt za dodatne informacije: Anita Bračko in 051 282 510

 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

 

V skladu s Katalogom upravnih sankcij iz Priloge 2 Uredbe o intervenciji dobrobit živali za leto 2023, (Uradni list RS, št. 166/22), se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za intervencijo DŽ zmanjša za 20 %.

 

V nadaljevanju prilagamo program usposabljanja za potrebe intervencije DŽ za leto 2023.

 

PROGRAM USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA PODINTERVENCIJE DOBROBIT ŽIVALI ZA PRAŠIČI, ZA LETO 2023

 

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

Informiranje upravičencev o izvajanju intervencije dobrobit živali, ki vključuje najmanj namen intervencije, vstopne pogoje v intervencijo

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Predstavitve vseh zahtev posamezne podintervencije iz intervencije dobrobit živali, ki vključujejo najmanj predstavitev pogojev za izpolnjevanje, posamezne zahteve ter zmanjšanja plačil

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Identifikacija in registracija živali, ki zajema najmanj označitev živali, vodenje registra na gospodarstvu

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

Seznanitev s težavami na terenu pri izvajanju pregledov na kraju samem za posamezno podintervencijo iz intervencije dobrobit živali.

Anja Mežan, univ.dipl.ing.zoot.

Mag. Darja Prevalnik

Mag. Sašo Sever

 

VABILO

Vljudno vabljeni!                                                    

LokacijaDvorana KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta28, 2250 Ptuj

Nazaj na seznam novic

Vsi kontakti