KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Dogodki - petek, 27. oktober 2023

Zaključni strokovni posvet: Novosti na področju raziskav, preizkusov in izvedbe naravovarstvenih ukrepov na kmetijah v Sloveniji (projekt EIP VIVEK)

Datum in čas: 6. 12. 2023 ob 11:30

Lokacija: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta Oddelek za gozdarstvo, Večna pot 83, predavalnica G6 (novi paviljon)

Zaključni strokovni posvet projekta EIP VIVEK
Novosti na področju raziskav, preizkusov in izvedbe naravovarstvenih ukrepov na kmetijah v Sloveniji


Program dogodka
11.30 Registracija udeležencev
12.10 Uvodni nagovor (Valerija Petrinec, E-zavod)
12.20 Intervencije za varstvo biotske pestrosti v Strateškem načrtu SKP in izkušnje s prvim letom izvajanja (Nino Kirbiš, MKGP)
12.40 Rezultati preizkusov ukrepov v okviru EIP VIVEK (Blaž Blažič, DOPPS)
13.10 Izkušnje kmetov z izvedbo ukrepov za varstvo pribe in poljskega škrjanca (Aleš Tancek)
13.20 Razprava in izmenjava izkušenj s prvim letom izvajanja novih ukrepov
14.00 Odmor
14.30 Novosti v projektih na področju varstva narave v kmetijski krajini
• Ohranjanje in obnova naravovarstveno pomembnih travišč na območjih Natura 2000 v projektu LIFE-IP NATURA.SI (Maja Cipot, MNVP)
• Ohranjanje prioritetnih travniških habitatnih tipov z vzpostavitvijo semenske banke in obnovo in situ (LIFE FOR SEEDS) (Katarina Denac, DOPPS)
• Preizkus ukrepov za obnovo krajinskih značilnosti za varstvo dvoživk in plazilcev (EIP KROTA) (Aja Zamolo, CKFF)
• Pomoč opraševalcem v intenzivni kmetijski krajini za podporo biodiverziteti (EIP POMOP) (dr. Danilo Bevk, NIB)
15.40 Analiza izvedljivosti ukrepa za ohranjanje in obnovo krajinskih značilnosti na kmetijah (doc. dr. Tanja Šumrada, BF UL)
16.00 Razprava
16.30 Zaključek posveta
Dogodek poteka v okviru projekta Kmetovanje z(a) biodiverziteto na nižinskih kmetijah v Sloveniji - EIP VIVEK. Za dodatne informacije se lahko obrnete na valerija@ezavod.si.

Projekt EIP VIVEK je sofinanciran iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru ukrepa Sodelovanje, podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe.

VABILO