KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Izobraževanja Razpisi - četrtek, 16. september 2021

Vabimo vas na predstavitev 3. Javnega razpisa za Podukrep 6.3: »Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij«

Datum in čas: 29. 9. 2021 ob 10:00

Lokacija:

ki bo v sredo, 29.9.2021 ob 10.00 uri preko spletne aplikacije ZOOM – webinar

Na predstavitvi vas želimo seznaniti o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev, o razpisnih pogojih in obveznostih.

 

Razpis predvideva dodelitev 5.000 EUR nepovratnih sredstev majhnim kmetijam, ki imajo med 1,5 in manj kot 6 ha primerljivih kmetijskih površin. Redijo med 1,5 in manj kot 15 GVŽ živali, imajo obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, drobnica, kopitarji in divjad iz obore - navadni jeleni, damjaki in mufloni ter druga rastlinojeda divjad za prirejo mesa) vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja ali imajo trajne nasade, ki zavzemajo več kot 50% površin v uporabi ter pretežno ležijo na območju OMD.

 

NA PREDSTAVITEV SE JE POTREBNO PRIJAVITI PREKO POVEZAVE (ni potrebne predhodne prijave, na dan predavanja kliknete samo na spodnjo povezavo):

https://us02web.zoom.us/j/84248566602

 

 

Razpis bo predstavila:

Tamara Kekec, mag.kmet, KGZS Zavod Ptuj

 

Vljudno vabljeni!