KGZ Ptuj X
GO

Koledar izobraževanj

Organiziramo splošna izobraževanja in obvezna izobraževanja. 

Novice Izobraževanja - ponedeljek, 16. december 2019

Vabilo na predavanje predstavitev pogojev javni razpis za ukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjenemu razvoju malih kmetij - PTUJ

Datum in čas: 20. 12. 2019 ob 10:00

Lokacija:

VABILO

 

 

 

Pred kratkim je bil objavljen Javni razpis za ukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij. Na javni razpis se lahko prijavite vsi, ki izpolnjujete vstopne pogoje; to je od je od 1,5 do 6 ha primerljivih kmetijskih zemljišč, hkrati pa zagotavljate obtežbo s travojedimi živalmi vsaj 0,5 GVŽ travojedih živali/ha trajnega travinja in redite od 1,5 do 15 GVŽ. Glede na vstopne pogoje smo pripravili okvirni seznam potencialnih upravičencev zato vas vabimo na predstavitev pogojev in obveznosti, ki bo v

 

PETEK  20.12.2019

ob 10.00 uri

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška c. 28

 

Natančneje bomo lahko preverili upravičenost prijave na razpis šele, ko bo možno vstopati v aplikacijo; to je od 16.decembra 2019 dalje. 

 

Na predstavitvi vas želimo seznaniti s pogoji  in z  obveznostmi, ki jih boste morali izpolnjevati ob prijavi in ves čas trajanja obveznosti.

 

Predstavitev bo pripravil:

 

Uroš Bunderla, mag.fin. in rač.

 

 

 

Datum: 12.12.2019                                                                        KSS Ptuj