KGZ Ptuj X
GO

Informacije o bikih

Aktivnosti v okviru izvajanja ukrepa M16:  sodelovanje nn

PODUKREP 16.2: Podpora za pilotne projekte, ter razvoj novih proizovodv, praks, procesov in tehnologij

PROJEKTI:

 

PODUKREP: 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

 

PROJEKTI:

ZA PRENOS CELOTNEGA KATALOGA KLIKNITE NA SLIKO.

 

KATALOG PO KATEGORIJAH(za prenos kataloga kliknite na ime spodaj):

SUHO SADJE

SOKOVI

MARMELADE

KONZERVIRANE VRTNINE

KISI

OLJA

MED

MESNI IZDELKI

ŽGANE PIJAČE

VINO

SADJEVCI

ČAJI

MLEČNI IZDELKI

IZDELKI IZ ŽIT