KGZ Ptuj X
GO

ANALIZA ŠSC

Analizo somatskih celic in diferencialno štetje somatskih celic opravljamo z aparatom Fossomatic DC 7, proizvajalca Foss, po standardu ISO 13366-2: 2006 (IDF 148-2: 2006).

Merilni princip Fossomatic-a temelji na principu pretočne citometrije, kjer mešanica mleka in raztopine za barvanje, obkrožena s plaščno raztopino, prehaja skozi pretočno celico.

Stekleničke v katerih stranke prinesejo vzorec za analizo somatskih celic morajo biti čiste in suhe ter brez vidnih poškodb. Količina odvzetega vzorca mora biti najmanj 30ml (1/2 plastenke), optimalna količina je 70-75% volumna stekleničke. Stekleničke in zamaške dobijo stranke v laboratoriju.

Vsak vzorec, ki prispe v laboratorij mora biti nedvoumno označen (npr. ime ali/in številka krave).

Po odvzemu vzorca je potrebno stekleničko dobro zapreti, da med transportom ne pride do izgube vzorca.

Nekonzerviran vzorec mora biti ob transportu v laboratorij obvezno hlajen na temperaturo med 0 in 6°C. Vzorec ne sme biti zamrznjen. Vzorec konzerviran z bronopolom mora imeti ob vstopu v laboratorij temperaturo med 2 in 12°C. Na taki temperaturi se lahko hrani 6 dni.

 

   

Aparat Fossomatic DC 7