KGZ Ptuj X
GO

Javna naročila

Javno naročilo: Izvedba demonstracijskih projektov digitalizacija na kmetijah
Projektna naloga 430-64/2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Javno naročilo: Izvedba demonstracijskega projekta - Primarna kmetijska proizvodnja, veterina in predelava živil na kmetijah
Projektna naloga št. 430-10/2022

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Javno naročilo: Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Javno naročilo: Strokovna srečanja v različnih kmetijskih panogah - zootehnika