KGZ Ptuj X
GO

LIFE IP NATURA.SI

Javni poziv LIFE IP

Priloga 1 prijavni obrazec

Priloga 2 izjava vlagatelja

Priloga 3 izjava lastnika zemljišč

Priloga 3 Izjava lastnika zemljišč_Sklad

Priloga 4 Načrt Prioritetnih površin

Priloga 5 Oprema ovojnice za vlogo

 

Javni poziv za sklop A je zaprt. (objavljeno 9.4.2024)

Javni poziv za sklop C je zaprt. (objavljeno 29.5.2024)

 

 

ODDAJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V NAJEM

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Namera o oddaji kmetijskih zemljišč v najem v k.o. Stopno

Namera

Prijavnica

Objavljeno: 28.6.2023

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Namera o oddaji kmetijskih zemljišč v najem v k.o. Zgornje Laže

Namera

Prijavnica

Objavljeno: 21.2.2024

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________