KGZ Ptuj X
GO

Prodaja proizvodov slovenskih kmetij

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«.

 

                               

 

Vodilni partner: Javne službe Ptuj d.o.o.

Partnerji: KGZS Zavod Ptuj in ZRS Bistra Ptuj

 

Trajanje operacije: 16 mesecev (zaključek operacije: 30. september 2019)

 

Okvirna vrednost operacije: 58.000 evrov

Okvirna vrednost sofinanciranja: 40.000 evrov

 

Namen projekta je prebivalcem Ptuja in okolice (območje LAS) približati ponudbo lokalne in domače pridelane hrane ter vzpostaviti nove tržne poti za izdelke lokalne ponudbe.

S projektom je potrošnikom omogočen lažji dostop do kvalitetne ponudbe domačih slovenskih kmetijskih proizvodov, kmetijskih gospodarstvom pa zagotavljanje izdelkov potrošniku izven svoje kmetije, saj pridelovalcu zmanjka časa in logistike za prodajo na tržnici oz. na zunanjih prodajnih mestih. Projekt vključuje nabavo, prevzem in prodajo kmetijskih proizvodov. Z operacijo bomo pripomogli k večji prepoznavnosti lokalne ponudbe, k skrajšanju dobavnih verig, k razbremenitvi proizvajalcev, ki jim bomo z odkupom omogočili prodajo njihovih izdelkov. Podprli bomo razvoj lokalnega okolja in razvoj podeželja ter zagotovili dodatno obliko prodaje na drobno. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, varovanje okolja in posledično za zdravje ljudi. Ponudba obsega prodajo različnih kmetijskih proizvodov ter se skozi leto prilagaja sezonski ponudbi.

 

Prodaja poteka pred občinsko stavbo Občine Hajdina v ponedeljek, sredo in petek, od 9. do 12. ure, in pri OŠ Grajena v torek in četrtek, od 12. do 14. ure. (V primeru slabega vremena prodaja odpade.)

 

Aktivnosti:

  • Nakup primernega vozila za prodajo in za potrebe prevoza po lokacijah.
  • Nakup tehnične opreme in materiala, potrebnega za prodajo, zagotovitev in oprema prodajnega prostora.
  • Izvedba delavnic s kmetijskimi subjekti in analiza potrošnikov.
  • Povezovanje vlagatelja in partnerjev s kmetijskimi proizvajalci.
  • Zaposlitev ene osebe za polni delovni čas na novo delovno mesto za prodajo izdelkov.
  • Izvedba promocije, informiranja in oglaševanja.
  • Odkup pridelkov in izdelkov od kmetijskih subjektov ter prodaja kmetijskih pridelkov na terenu.

 

 

Cilji:

  • Spodbujanje inovativnih pristopov za razvoj različnih oblik podjetništva ter odpiranje novih delovnih mest na podeželju in v urbanih območjih.
  • Spodbujanje povezovanja med lokalnimi razvojnimi deležniki na podeželju in v urbanih območjih.

 

Operacija je bila izvedena v okviru ukrepa M19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, ki je vključen v Program razvoja podeželja 2014–2020. 

 

Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.

 

Vse informacije o društvu LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si