KGZ Ptuj X
GO

KGZS PTUJ - VODILNI PARTNER

 

Izboljšanje prakse in procesov na področju sirarstva

 

________________________________________________________________________________________________________


Optimizacija rabe živinskih gnojil

________________________________________________________________________________________________________
 

Prilagoditev pridelave grozdja na klimatske spremembe in ohranjanje biodiverzitete

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

Prilagoditev pridelave poljščin na klimatske spremembe in varovanje tal