KGZ Ptuj X
GO

 

Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, za leto 2019

KGZS bo s podizvajalci izvajala JN Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019, ki je namenjeno vsem, ki se nameravajo lotiti dejavnosti predelave kmetijskih proizvodov, ali to dejavnost že izvajajo na kmetiji, delovni organizaciji ali v obliki s.p.

Namen tega usposabljanja je čim bolje seznaniti udeležence z informacijami, novimi znanji in predstavitvijo uspešnih dobrih praks, ki so v Sloveniji že uveljavljene.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Usposabljanje bo organizirano v dveh tematskih sklopih. Prvi sklop bo zajemal teme iz področij varnosti, kakovosti in označevanje živil. Drugi sklop se nanaša na razvoj novih proizvodov in trženje. Usposabljanje bo dvodnevno.

CILJ

Namen dejavnosti je ponuditi informacije in nova znanja za namene uspešne predelave in trženja kmetijskih proizvodov na področju varnosti, kakovosti, razvoja novih proizvodov in trženja le-teh. Predstavljene bodo tudi uspešne, uveljavljene dobre prakse v Sloveniji. 

PRIČAKOVANI REZULTATI

Informiranje in predstavitev aktualnih področij predelave in trženja kmetijskih proizvodov na kmetijah ali drugih registriranih oblikah tovrstnih dejavnosti, ki se ukvarjajo z omenjenimi področji dela. Usposabljanje je namenjeno fizičnim osebam, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev ali člani kmetijskih gospodarstev. Povabljeni so vsi zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirani za predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov.

PODIZVAJALCI SVETOVANJA

Usposabljanje bo potekalo v organizaciji KGZS s podizvajalci, in sicer: KGZS-Zavod Celje, KGZS-Zavod Maribor, KGZS-Zavod Kranj in KGZS-Zavod Ptuj.

PROGRAM USPOSABLJANJ

Program usposabljanja je sestavljen iz dveh tematskih sklopov, vsak po osem šolskih ur. Tematika prvega sklopa se nanaša na varnost, kakovost in označevanje živil ter drugega sklopa, ki zajema področja razvoja novih proizvodov in trženje.

Namen usposabljanj je pridobiti nova, sodobna znanja z navedeno zakonodajo in primeri uveljavljenih dobrih praks v Sloveniji. Usposabljanje bo trajalo dva dni po osem šolskih ur. Na usposabljanjih udeleženci prejmejo gradivo.

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Za celotno Slovenijo bo usposabljanje potekalo na treh lokacijah, in sicer:

 • 12. in 13. oktobra 2020 v dvorani Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice
 • 19. in 20 oktobra 2020 v dvorani Kmetijske zadruge Petrovče, Petrovče 1
 • 26. in 27. oktobra 2020 v dvorani VTKPC centra v Pesnici, Pesnica pri Mariboru 41. 

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJ

Usposabljanje je za upravičence brezplačno in je namenjeno naslednjim udeležencem:

 • fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec, namestnik ali član kmetije
 • zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za predelavo in/ali trženje kmetijskih proizvodov (morate prinesti dokazilo o registraciji). 

PROGRAM USPOSABLJANJ

Izvajalci usposabljanj bodo dolgoletni sodelavci na KGZS - Zavodih in zunanja sodelavka, ki bodo tematiko predstavili tudi na podlagi konkretnih primerih s svojih območij svetovalnega dela. Predstavljena bo naslednja tematika:

Prvi dan: varnost, kakovost in označevanje živil

 • varnost živil dejavniki tveganja, kontrolne točke v procesu predelave posameznih živil, smernice za dobro higiensko prakso in higienske zahteve, materiali primerni za stik z živili, upravljanje z varnostjo – kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor živilskega obrata)
 • Kakovost živil (zakonodajne osnove, minimalna kakovost, sheme kakovosti, dvojna kakovost)
 • Označevanje živil (zakonodajne osnove, alergeni, poreklo, hranilna vrednost, navedba neto količine, prehranske in zdravstvene trditve, razumevanje označb živil v praksi, datum minimalne trajnosti, predstavitev živil, ki so izvzeta iz zahteve po obvezni označbi hranilne vrednosti)

Drugi dan: razvoj novih proizvodov in trženje

 • Prehranske teme (trendi povpraševanja po hrani, izboljšanje sestave živil, zaveze odgovornosti)
 • Razvoj novih proizvodov (osnovne definicije, faze razvoja novega proizvoda, inovativnost in design v živilstvu, možnosti razvoja novih proizvodov). V okviru te teme bo predstavljen tudi primer dobre prakse ekološke kmetije– Zeliščni vrt Majnika http://majnika.si, na kateri na biološko dinamičen način kmetuje mlada prevzemnica Katja Temnik.
 • Trženje (možnosti trženja kmetijskih proizvodov prek javnih naročil, možnosti za trženje prek spleta in socialnih omrežij, odločanje o tržnih poteh, prednosti kratkih dobavnih verig tako z vidika potrošnikov kot z vidika blaženja podnebnih sprememb, predstavitev portala s katalogom živil za javno naročanje). V okviru te teme bo predstavljen tudi odličen primer dobre prakse kmetije Sinkovič, www.kmetijasinkovic.si iz občine Kozje, na kateri je mlada prevzemnica Katja Sinkovič. Predstavljena bo tudi kmetija Baron https://www.pribaronu.si/, ki je ekološka, turistična kmetija z raznovrstno ponudbo in zanimivimi tržnimi prijemi. 

VABILO

POTRDILA

Po opravljenem 16-urnem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdila.

PRILOGE K PRIJAVI