KGZ Ptuj X
GO

Javno naročilo: Izvedba demonstracijskih projektov digitalizacija na kmetijah

Projektna naloga 430-64/2022

 

ROBOTIZACIJA V KMETIJSTVU

Vabilo na demonstracijski projekt robotizacija v kmetijstvu

Gradivo robotizacija v kmetijstvu

ROBOTIZACIJA V ŽIVINOREJI

Vabilo na demonstracijski projekt robotizacija v živinoreji