KGZ Ptuj X
GO

                             Krepitev blagovne znamke in pomen rastišča Haloz za pridelavo vin (PDF)

 

Operacijo sofinancirata Evropska Unija in Republika Slovenija.

Več informacij o evropskih strukturnih in investicijskih skladih najdete na povezavi: 

www.eu-skladi.si